Gillette Miljöpåverkan och hållbarhet - Banner

Gillette’s miljömässiga påverkan och hållbarhet

Vårt uppdrag är att förse dig med bästa möjliga rakvårdsprodukter, samtidigt som vi vidtar betydande åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi fokuserar på att utveckla innovativa produkter och förpackningar som ger utmärkt och behaglig rakvårdsupplevelser på ett hållbart sätt.

Åtagande att minska vårt koldioxidavtryck.
Visste du att majoriteten av världens konsumenter idag vill att de varumärken de köper ska bidra till en mer miljömedveten livsstil? Och vetenskapen talar sitt tydliga språk — vi behöver agera snabbt och effektivt. Vi på Gillette vill göra det hållbara valet enkelt för dig och alla våra användare. Som en del av P&G's 2040 Net Zero-åtagande arbetar Gillette med att utveckla en plan — från våra råvarumaterial till hur vi fraktar våra produkter. Vi har också satt delmål till 2030, för att göra meningsfulla framsteg när det gäller: nu. För att uppnå våra mål behöver vi både utnyttja etablerade lösningar och upptäcka omvälvande nya sådana. Detta kommer att kräva uppfinningsrikedom, kreativitet och partnerskap, med mer arbete framför oss under resans gång.
Mål för 2030
Milstolpar inför 2030

Vi räknar med att kunna påverka 2
huvudsakliga områden:

1
ACCELERERA DEN CIRKULÄRA EKONOMIN
Med varje ny produkt hittar vi bättre sätt att göra Gillettes produktion mer hållbar, och Gillettes produkter mer långvariga.
Våra mål
50%
minskning av råvaruoljebaserad jungfruplast
100%
av förpackningarna ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara
Information om våra produktförteckningar ska vara lätt att hitta
FSC Logo
Ansvarsfull materialutvinning med pålitlig ackreditering
Konkret åtgärd
Design spelar en viktig roll för att accelerera den cirkulära ekonomin.
2
MINSKA UTSLÄPP OCH SVINN
Våra mål
NOLL
tillverkningsavfall till soptipp *
35%
minskning av vattenkonsumtion på våra fabriker
100%
förnybar inköpt el i våra fabriker**
* endast vid P&G-ägda anläggningar, inkluderar ej tredjepartsleverantörer eller kontraktstillverkare
** vid Gillette-ägda tillverkningsanläggningar globalt, el köpt via förnybara certifikat. Andra elkällor används också i vissa tillverkningscentra och kontraktstillverkare.
Konkret åtgärd
Förnybar köpt el

INKÖP AV 100 % FÖRNYBAR ENERGI

Och det är bara början. Vi har bundit oss till att fortsätta minska våra utsläpp med minst 50 % till 2030 genom inköp av 100 % förnybar energi och fortsatt elektrifiering av vår verksamhet.
Bevara våra resurser
Minska vattenförbrukningen
Vi planerar en minskning med 35 % av vår vattenkonsumtion på våra Gillette-fabriker under nästa decennium, samtidigt som vi hjälper dig att uppnå samma mål därhemma. Läs mer.
Minska vattenförbrukningen
Bättre produktdesign
Vi designar våra produkter med öppna rakblad så att de inte kräver mycket vatten för rengöring. Innovativa metoder som detta hjälper dig att minska din vattenförbrukning hemma.
Gillette Produkt designad med öppen bladarkitektur
Noll avfall
Vi sänder idag noll produktionsavfall till soptippen från våra fabriker* och har för avsikt att fortsätta detta viktiga initiativ.

*endast vid P&G-ägda anläggningar, inkluderar ej tredjepartsleverantörer eller kontraktstillverkare.
Noll avfall
Visste du? Enkla sätt att minska din påverkan hemma
Vårt åtagande att förbättra vår miljöpåverkan slutar inte på butikshyllan. Vi ger också enkla och praktiska råd för hur konsumenter kan spara vatten och energi hemma när de använder Gillettes trimningsprodukter.
Tillsammans med P&G deltar vi också i globala allianser som 50L Home Coalition, för att fortsätta att lära oss nya sätt att minska miljöpåverkan hemma.
Guidade av experter
Vårt arbete gynnas av rådgivning från flera externa parter som utgör Gillette's Sustainability Advisory Council. Denna panel består av sex medlemmar som handplockades för sin tekniska kunskap och fleråriga erfarenhet. Vi träffas regelbundet för att dela information om våra framsteg — och även våra utmaningar. Tack vare deras stöd kan vi dra bästa fördel av nya möjligheter när vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål för 2030.

Utforska våra produkter