Gillette Miljöpåverkan och hållbarhet - Banner

Gillette’s miljömässiga påverkan och hållbarhet

Vårt uppdrag är att förse dig med bästa möjliga rakvårdsprodukter, samtidigt som vi vidtar betydande åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi fokuserar på att utveckla innovativa produkter och förpackningar som ger utmärkt och behaglig rakvårdsupplevelser på ett hållbart sätt.

Åtagande att minska vårt koldioxidavtryck.

Visste du att majoriteten av världens konsumenter idag vill att de varumärken de köper ska bidra till en mer miljömedveten livsstil? Och vetenskapen talar sitt tydliga språk — vi behöver agera snabbt och effektivt. Vi på Gillette vill göra det hållbara valet enkelt för dig och alla våra användare. Som en del av P&G's 2040 Net Zero-åtagande arbetar Gillette med att utveckla en plan — från våra råvarumaterial till hur vi fraktar våra produkter. Vi har också satt delmål till 2030, för att göra meningsfulla framsteg när det gäller: nu. För att uppnå våra mål behöver vi både utnyttja etablerade lösningar och upptäcka omvälvande nya sådana. Detta kommer att kräva uppfinningsrikedom, kreativitet och partnerskap, med mer arbete framför oss under resans gång.

Mål för 2030

Milstolpar inför 2030

Vi räknar med att kunna påverka 2
huvudsakliga områden:

1
ACCELERERA DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

Med varje ny produkt hittar vi bättre sätt att göra Gillettes produktion mer hållbar, och Gillettes produkter mer långvariga.

Våra mål

Mål - Minska jungfrulig plast

50%

minskning av råvaruoljebaserad jungfruplast

Mål - Återvinningsbar eller återanvändbar förpackning

100%

av förpackningarna ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara

Mål - hitta information om formler

Information om våra produktförteckningar ska vara lätt att hitta

Mål - Ansvarsfull inköp, med stöd av välrenommerade enheter
FSC Logo

Ansvarsfull materialutvinning med pålitlig ackreditering

Konkret åtgärd

Design spelar en viktig roll för att accelerera den cirkulära ekonomin.

2
MINSKA UTSLÄPP OCH SVINN

Våra mål

50 % minskning av växthusgaser

50%

minskning av växthusgaser på våra fabriker

Zero Waste Manufacturing

NOLL

tillverkningsavfall till soptipp *

35 % minskning av vattenförbrukningen

35%

minskning av vattenkonsumtion på våra fabriker

100 % förnybar köpt el

100%

förnybar inköpt el i våra fabriker**

* endast vid P&G-ägda anläggningar, inkluderar ej tredjepartsleverantörer eller kontraktstillverkare
** vid Gillette-ägda tillverkningsanläggningar globalt, el köpt via förnybara certifikat. Andra elkällor används också i vissa tillverkningscentra och kontraktstillverkare.

Konkret åtgärd

75 % utsläppsminskning

76 % MINSKNING AV UTSLÄPP

Vi har minskat våra utsläpp på våra fabriker under de senaste tolv åren med mer än 359 000 GJ (gigajoule), tillräckligt mycket energi för att ge ström åt 16 miljoner hushåll i ett år. Vi har också minskat vårt utsläpp av växthusgaser (GHG) med 76 % under samma period. Detta motsvarar mer än 65 000 MT (metriska ton).*

Förnybar köpt el

INKÖP AV 100 % FÖRNYBAR ENERGI

Och det är bara början. Vi har bundit oss till att fortsätta minska våra utsläpp med minst 50 % till 2030 genom inköp av 100 % förnybar energi och fortsatt elektrifiering av vår verksamhet.

* Vid Gillette-ägda tillverkningsanläggningar globalt. Beräkningen jämför våra utsläpp av växthusgaser 2021/2022 med siffrorna från de validerade datapunkterna 2009/2010.

Bevara våra resurser

Minska vattenförbrukningen

Vi planerar en minskning med 35 % av vår vattenkonsumtion på våra Gillette-fabriker under nästa decennium, samtidigt som vi hjälper dig att uppnå samma mål därhemma. Läs mer.

Minska vattenförbrukningen

Bättre produktdesign

Vi designar våra produkter med öppna rakblad så att de inte kräver mycket vatten för rengöring. Innovativa metoder som detta hjälper dig att minska din vattenförbrukning hemma.

Gillette Produkt designad med öppen bladarkitektur

Noll avfall

Vi sänder idag noll produktionsavfall till soptippen från våra fabriker* och har för avsikt att fortsätta detta viktiga initiativ.

*endast vid P&G-ägda anläggningar, inkluderar ej tredjepartsleverantörer eller kontraktstillverkare.

Noll avfall

Visste du? Enkla sätt att minska din påverkan hemma

förbättra miljöpåverkan

Vårt åtagande att förbättra vår miljöpåverkan slutar inte på butikshyllan. Vi ger också enkla och praktiska råd för hur konsumenter kan spara vatten och energi hemma när de använder Gillettes trimningsprodukter.

50L Home Coalition

Tillsammans med P&G deltar vi också i globala allianser som 50L Home Coalition, för att fortsätta att lära oss nya sätt att minska miljöpåverkan hemma.

Guidade av experter

Vårt arbete gynnas av rådgivning från flera externa parter som utgör Gillette's Sustainability Advisory Council. Denna panel består av sex medlemmar som handplockades för sin tekniska kunskap och fleråriga erfarenhet. Vi träffas regelbundet för att dela information om våra framsteg — och även våra utmaningar. Tack vare deras stöd kan vi dra bästa fördel av nya möjligheter när vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål för 2030.

Utforska våra produkter