Gillette har åtagit sig att skydda de anställdas hälsa och säkerhet

Flera steg för att hjälpa till

Under dessa utmanande tider lägger Gillette extra stor vikt vid att skydda våra medarbetares hälsa och välbefinnande, att möta kunder runt om i världen som räknar med våra varumärken, samt att stödja arbetare, hjälporganisationer och samhällsgrupper som verkar i frontlinjen i bekäpmningen av denna globala pandemi.

Vi vet inte hur länge krisen kommer att pågå, men vi vet att engagemanget och motståndskraften hos all vår sjukvårdspersonal och räddningspersonal kommer att hålla längre. Det kommer också vårt åtagande om att fortsätta stödja och supporta dem, våra konsumenter och våra samhällen på alla sätt vi kan göra.