Åtagande att minska vårt miljöavtryck

Gillette är måna om att bevara och skydda vår planets resurser. Läs mer om våra åtaganden, konkreta handlingar, ingredienser vi använder, och vad du kan göra hemma.

Gillette miljöpåverkan och hållbarhet

Gillette’s miljömässiga påverkan och hållbarhet

Läs mer
Vad kan du göra hemma
Vad du kan göra hemma
Våra ingredienser
Våra ingredienser